Press "Enter" to skip to content

Madár érzelmek

Madár érzelmek

Nincs tudományos egyetértés abban, hogy a madaraknak vannak -e érzéseik vagy sem, de a madártollászok, akik tollas barátaikat figyelik, gyakran látják a madarak érzelmeinek bizonyítékát különböző személyiségükben és viselkedésükben. A madarak nem közvetítik közvetlenül az érzelmeket, és bár a viselkedési nyomok kétértelműek lehetnek, ezek a viselkedések az érzelmek széles skáláját mutathatják meg a figyelmes madárászoknak.

Kisállat madarak és érzelmek

A kedvtelésből tartott madarak tulajdonosainak lehetőségük van arra, amit a madárászok ritkán látnak: széles körben kötődhetnek kedvenceikhez. E kötések révén megismerik madaraik egyedi hangulatait és érzelmeit, a stressztől és a magánytól az örömig és izgalomig. Ez az ismeretség nem hagy kétséget afelől, hogy a kedvtelésből tartott madarak érzelmeket érezhetnek és éreznek. A vadon élő madarakkal való intim interakció nélkül azonban nehéz lehet ugyanazt az érzelmi mélységet látni a háztáji madarakban. Nem lehetetlen látni a vadon élő madarak érzelmeit, de gondos megfigyelésre és türelemre van szükség ahhoz, hogy lássuk a madarak érzéseinek finom nyomát.

Hogyan mutatják a vadmadarak az érzelmeket

Bár a madarak érzelmi kifejeződési tartománya hevesen vitatható, számos vadon élő madár esetében kiemelkedő érzelmek vannak.

  • Szerelem és ragaszkodás: A szelíd udvarlási magatartás, például a kölcsönös előkészítés vagy az ételek megosztása olyan kapcsolatot mutat a párosodott madarak között, amely könnyen szerelemnek tekinthető. A szülőmadarak ugyanolyan törődnek kikelő fiókáikkal, ami a szülői szeretet bizonyítéka lehet. Bár ezek az érzelmek nem tarthatnak tovább egy tenyészidénynél vagy egy fiasításnál, mégis erős kötelékek lehetnek. Az életre párosodó madarak sokféleképpen mutathatnak szeretetet egymás iránt, beleértve a társas kapcsolatokat egész évben, ahogy az emberi társak is. Az odaadó társak védhetik egymást, megoszthatják az élelmiszerforrásokat, vagy más dolgokat tehetnek, hogy kimutassák szeretetüket és törődésüket.
  • Félelem és feszültség: Az ijedt madarak számos viselkedést mutatnak, amelyek bizonyítják félelmüket. A gyors repülés és menekülés a leggyakoribb reakció a félelemre, és ugyanazt a harci vagy menekülési reakciót használják az emberek. Egyéb félelmi mutatók közé tartozik a fagyás a helyén, görnyedés, fokozott légzésszám, tágra nyílt szemek és riasztó- vagy vészjelzések. Ezek mind hasonló félelemmutatók a félelemben dermedt emberekhez, a száguldó szívhez és a rémülettől. A szülő madarak is félelmet mutathatnak utódaik iránt, ha különböző figyelemelterelő kijelzőket vagy más taktikákat alkalmaznak, hogy megpróbálják elcsábítani a ragadozókat a sebezhető fiókák elől.
  • Düh és düh: A düh az egyik leggyakrabban előforduló érzelem a madaraknál. A dühös madár viselkedése magában foglalhatja a fenyegető testtartást, sziszegést vagy más megfélemlítő hangokat, sőt a kiütéseket, a szárnycsapásokat, a harapásokat és más támadásokat. A levegőben a dühös madarak merülhetnek a betolakodók vagy versenytársak felé, akár ütközhetnek is velük, vagy elkergethetik őket a területről. A háztáji madárászok gyakran látnak ilyen viselkedést az etetőknél, és a madarak is képesek haragot mutatni a szántóföldön, amikor területüket vagy fészkelő területüket megszállják.
  • Bánat és szomorúság: A bánat összetett érzelem, és ahogy minden ember másként reagál bánatában, a madarak is másképp reagálhatnak. Sok esetben ezt a viselkedést nem ismerik fel azonnal bánatnak. Például, ha egy gyászoló madarat leállítanak (tagadás, amelyet általában a bánat első szakaszának tartanak), viselkedése változatlannak tűnhet. A madarak azonban nyilvánvalóan nyilvánvalóan elveszett párjukat vagy csajukat keresik, a kedvetlen viselkedés és a lelógó testtartás pedig a gyászoló madarak gyakori mutatói. Néhány gyászoló madár szomorúan sírhat, talán abban a reményben, hogy egy elveszett pár vagy társ válaszol.
  • Boldogság és öröm: Az élvezet a madarakban tapasztalható különböző típusú túlzott viselkedés révén. Az éneklés, amikor nem szükséges társat vonzani vagy területet megvédeni, valamint az intelligens korvidák játékos játékai, példák a madarak boldog cselekedeteire. Amikor a madarak boldogok, halk doromboló hívásokat vagy más hangokat is adhatnak, amelyek egyenlőek lehetnek a boldogságban zümmögő emberrel. A boldog madarak is nagyon kényelmesen érezhetik magukat napozva vagy más módon pihenve anélkül, hogy minden pillanatban vigyáznának a fenyegetésekre.

Érzelem vagy ösztön?

A madarak érzelmei nem egyértelműek, és sok vita folyik arról, hogy az érzelmesnek tűnő viselkedések szívből jövő kifejezések vagy csak ösztönös viselkedések. Például egy pár madár, akik udvarló magatartást tanúsítanak, nem rendelkezhetnek érzelmi kapcsolatokkal, hanem egyszerűen kereshetik a legéletképesebb társat, hogy erős, egészséges utódokat hozzanak létre. Hasonlóképpen más viselkedések is meghatározhatók a madár túlélése szempontjából. A félelem szükséges ahhoz, hogy elkerüljük a ragadozókat, a harag segít megvédeni egy területet vagy táplálkozási területet, a bánat pedig megpróbálja visszaszerezni az erőfeszítést egy elveszett párostól vagy csajtól. Még az olyan pozitív érzelmek is, mint az öröm és a szerelem, egyszerűen emberek lehetnek, akik emberszerűen nézik a madarakat. A vita azonban kétoldalú; az emberi érzelmi viselkedésnek hasonló túlélési céljai vannak a párválasztás, a veszély elkerülése és az egészség megőrzése szempontjából. Mindkét esetben madarak és emberek esetében is vékony, homályos a határ az érzelem és az ösztön között.

A madárérzelmek használata jobb nyíróvá

Függetlenül attól, hogy a madarak érzik-e az érzelmeket, vagy sem, a madárászok, akik képesek felismerni a madarak viselkedésének finom, érzelemszerű nyomát, javíthatják madárászási készségeiket.

  • Ha úgy tűnik, hogy a madarak elégedettek bizonyos ételekkel, akkor ezekből az ételekből többet kínálva több madarat vonzanak az udvarra. Figyelje a madarakat, amelyek gyorsan megesznek bizonyos ételeket, kiválasztják a magokat kedvenc csemegéikért, vagy akár elég merészekké válnak ahhoz, hogy kézzel etessék a legjobb csemegét.
  • Ha a madarak dühösek az etetőre, és következetesen harcolnak vagy fenyegetnek más etető madarakkal, akkor nagyobb etetők hozzáadása vagy etetők távolabbi mozgatása segíthet. Ez növeli a személyes teret és csökkenti a madarak stresszét, csökkenti dühös viselkedésüket, és lehetővé teszi több madár kényelmes etetését.
  • Ha a madarak félelmet mutatnak, a madárászok hátrálhatnak, és békében hagyhatják a madarakat. A madarak más lehetséges veszélyeket is körülnézhetnek, például egy közeli ragadozót, egy elhaladó sólyomot vagy más olyan tárgyat, amely a madarak szorongását okozhatja.

A madaraknak lehetnek vagy nincsenek érzéseik és érzelmeik, de az érzelemszerű viselkedés lenyűgöző betekintést nyújthat a madarak viselkedésébe. A madarak, akik gondosan megfigyelik minden madarat, látnak, érzelmi nyomokat olvashatnak, hogy még többet megtudjanak a madarak életéről.

Video